AKTUELNO

  • Posjeta EMMAUS-u 26.12.2018. Posjetili MFS-Emmaus u Potočarima, Srebrenica i učestvovali u novogodišnjoj priredbi zajedno sa štićenicima ovog centra. ...--VIŠE--

  • Novogodišnji sajam

    25.12.2018. Održan je Novogodišnji sajam koji su pripremili naši učenici.....--VIŠE--

  • Dan dječije radosti

    27.12. 2018. U povodu Dana dječije radosti održana priredba u Domu kulture Lukavac i PŠ Bokavići..-VIŠE-

 20.12.2018. - Nova godina i Božić - ČESTIT BOŽIĆ I SRETNA NOVA GODINA. Aktivnosti u povodu Novogodišnjih praznika i Božića...--VIŠE--

 

 10.12.2018. - Donatorska veče -Održana donatorka veče za Banku koštane srži Bosne i Hercegovine......... --VIŠE--

 

 10.12.2018. - EUFOR predavanje - Održano predavanje za učenike IV razreda Mine Risk Education...--VIŠE--

 

 06. i 07.12.2018. - Predavanje AIDS - Održano predavanje za učenike IX razreda na temu AIDS-a...--VIŠE--

 

 23.11.2018. - Dan državnosti BiH -U okviru obilježavanja 25.novembra-Dana državnosti održana priredba .. ---VIŠE--

 

 29.11.2018. - Kantonalno takmičenje Mine - Kantonalno takmičenje ''Upozoravanje na opasnost od mina i NUS-a'' IV mjesto. --VIŠE--

 

 16.11.2018. - Seminar - "Socijalno uključivanje djece sa posebnim obrazovnim potrebama u nastavni proces u TK"... ---VIŠE---