prof. Kovačević Melika

DIREKTORICA

prof. Bektić Amra

POMOĆNIK DIREKTORA

dipl. pravnik Čobo Jasmin

SEKRETAR

dipl.defektolog Ahmetašević Azra

DEFEKTOLOG

 

PREZIME I IME ZAPOSLENIKA

RADNO MJESTO

OSMANOVIĆ NEDIM

ENGLESKI JEZIK

ČAJIĆ REMZIJA

BOSANSKI, HRVATSKI I SRPSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

BEGIĆ MIRELA

GEOGRAFIJA-HISTORIJA

KURTIĆ AZRA

ENGLESKI JEZIK

dr.sci. ALMA AVDIĆ

PSIHOLOG-PEDAGOG

BEKTIĆ RABIJA

BIOLOGIJA-HEMIJA

OGRAŠEVIĆ ALMA

BIOLOGIJA-HEMIJA

ALIĆ ANELA

FIZIKA

SALKIĆ AMELA

MATEMATIKA

TRKULJA VANJA

KATOLIČKA VJERONAUKA

ČAJIĆ RAMZIJA

BOSANSKI,HRVATSKI I SRPSKI JEZIK

LUKANOVIĆ SLOBODANKA

ENGLESKI JEZIK

OKANOVIĆ JASMINKA

NJEMAČKI JEZIK

NURKANOVIĆ ŠEJLA

MATEMATIKA

ĐULIĆ AJŠA

REFERENT

HASANHODŽIĆ ALMIRA

HISTORIJA-GEOGRAFIJA

SELIMOVIĆ AMRA

 

MUZIČKA KULTURA

MURTIĆ SENAD

KULTURA ŽIVLJENJA

DŽIBRIĆ ISMETA

BOSANSKI-HRVATSKI-SRPSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

AVDIĆ SADINA

ENGLESKI JEZIK

KRNJIĆ SAMIRA

ISLAMSKA VJERONAUKA

TUFEKČIĆ MURIS

ISLAMSKA VJERONAUKA

SARAČEVIĆ HASIBA

ISLAMSKA VJERONAUKA

SALKIĆ ZUHDIJA

LIKOVNA KULTURA

ILJAZAGIĆ ENES

GEOGRAFIJA-HISTORIJA

BEKTIĆ EDISA

INFORMATIKA

HASANHODŽIĆ SEVLETA

TEHNIČKI ODGOJ

DROPIĆ ALMAZAGA

TJELESNI I ZDRAVSTVENI ODGOJ

KULIĆ SPOMENKO

MATEMATIKA

MEMIĆ SABINA

BOSANSKI,HRVATSKI I SRPSKI JEZIK

OSMANOVIĆ AIDA

INFORMATIKA

DŽINDO FIKRETA

UČITELJICA

ĆATIĆ ALMA

UČITELJICA

MAHOVKIĆ BILJANA

UČITELJICA

TOPLAK HAMIDA

UČITELJICA

MUJIĆ ŠEHIDA

UČITELJICA

MURGIĆ AIDA

UČITELJICA

MEMIŠEVIĆ EMIRA

UČITELJICA

ZEJNILOVIĆ JASNA

UČITELJICA

TUBIĆ LARISA

UČITELJICA

SUBAŠIĆ MELDINA

UČITELJICA

DJEDOVIĆ SAMRA

UČITELJICA

MEMIĆ NASIHA

UČITELJICA

HALILAGIĆ ELMEDINA

UČITELJICA

HALILAGIĆ MERSIJA

UČITELJICA

SAKIĆ VESNA

UČITELJICA

BAĆIĆ ALISA

UČITELJICA

KOVAČEVIĆ LEILA

UČITELJICA

BEGIĆ JASMINA

UČITELJICA

IBELJIĆ MIRELA

UČITELJICA

SULJIĆ AMELA

UČITELJICA

HALILAGIĆ FIKRET

DOMAR

ŠTALIĆ TAHIRA

HUGIJENIČAR

OSMANOVIĆ ESMINA

HIGIJENIČAR

JAŠAREVIĆ ALMIR

HIGIJENIČAR

HALILAGIĆ EDIN

HIGIJENIČAR

KARAHMETOVIĆ BEHIJA

HIGIJENIČAR

KEHONJIĆ SENADA

HIGIJENIČAR

ĐULIĆ NUSRETA

HIGIJENIČAR

PEJIĆ RUŽA

HIGIJENIČAR

KOVAČEVIĆ HASNA

HIGIJENIČAR